Przemysław Rybiński

ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie karnym,
w tym karnym gospodarczym, prawie pracy, ochrony zabytków i autorskim. Ma bogate doświadczenie
w prowadzeniu sporów sądowych. Praktykę adwokacką łączy
z prowadzeniem szkoleń. Jest sędzią sądu dyscyplinarnego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Przemyslaw

Kontakt
605-600-562
przemyslaw
@rybinski-kancelaria.pl