Kancelarie współpracujące

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Elżbieta Rybińska

Al. Niepodległości 765
81-967 Sopot


Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego oraz prawie rodzinnym, w tym prowadzeniu spraw rozwodowych.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jan Wroński

Al. Niepodległości 765
81-967 Sopot


Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego.

Eksperci współpracujący

Dbając o jak najwyższy standard naszych usług, w sytuacjach tego wymagających, korzystamy z opinii ekspertów, będących pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr hab. Kamil Zeidler
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego


Dr Kamil Zeidler specjalizuje się w prawie kultury, ochrony zabytków, archeologicznym i reprywatyzacji. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, w szczególności takich pozycji, jak: „Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa”, „Wykład prawa dla archeologów”, „Prawo muzeów”, „Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć”, „Prawo ochrony dziedzictwa kultury”. Jest też członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums), Grupy Polskiej ILA (International Law Association) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.