Prawo karne

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed sądami wszystkich instancji, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, jak również Sądem Najwyższym, a także przed organami ścigania, w tym prokuraturą i policją.

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed sądami wszystkich instancji, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, jak również Sądem Najwyższym, a także prowadzi negocjacje i rozmowy ugodowe.

W ramach prawa cywilnego kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ oraz SZEROKO POJĘTEJ OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH,
w tym też PRAWA PRASOWEGO ORAZ REPRYWATYZACJI.

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed sądami wszystkich instancji, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, jak również Sądem Najwyższym, a także prowadzi negocjacje i rozmowy ugodowe. Kancelaria zapewnia również stałą obsługę przedsiębiorców.

Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, tj. wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również organami administracji publicznej.

W ramach prawa administracyjnego kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu PRAWA BUDOWLANEGO oraz PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW, a także PRAWA ZMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed sądami wszystkich instancji, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, jak również Sądem Najwyższym, a także prowadzi negocjacje i rozmowy ugodowe.

Prawo człowieka

Kancelaria zapewnia reprezentację klientów przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Szkolenia

Kancelaria organizuje seminaria i wykłady w zakresie retoryki, negocjacji, prawa ochrony zabytków oraz prawa autorskiego i prasowego.