DYDAKTYKA

Adw. Przemysław Rybiński

 • - prowadzenie zajęć dla aplikantów adwokackich organizowanych przez
  Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku
 • - prowadzenie zajęć z zakresu prawa dla tłumaczy przysięgłych
 • - prowadzenie zajęć z zakresu prawa karnego dla studentów uczestniczących
  w programie Erasmus

Apl. adw. Monika Wójciuk

 • - prowadzenie zajęć z zakresu prawa cywilnego dla studentów uczestniczących
  w programie Erasmus
 • - prowadzenie zajęć z zakresu prawa autorskiego dla studentów dziennikarstwa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Adw. Przemysław Rybiński

Publikacje książkowe:
 • - Leksykon retoryki prawniczej, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, C.H. Beck 2010
 • - Kodeks Etyki dla Muzeów ICOM (przekład), w zbiorze “Prawo muzeów”, [red.] J. Włodarski,
  K. Zeidler, Wolters Kluwer 2008
 • - Konwencja w sprawie ochrony archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich (Konwencja z San Salvador) z wprowadzeniem, K. Zeidler, P. Rybiński, “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. VI 2008

Artykuły naukowe:
 • - Prawo wspólnotowe: nadciągająca fala, czy niszczący bałwan morski? Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C–176/03, Commission v. Council, T. Koncewicz, P. Rybiński, “Palestra” 5-6/2007

Artykuły popularnonaukowe:
 • - Ludzie honoru, [w:] “Prawo w filmie”, [red.] Tomasz Stempowski, Piotr Grabarczyk, C.H. Beck 2009 [współautorzy:] R. Depczyński, R. Król, K. Zeidler
 • - Michael Clayton, [w:] “Prawo w filmie”, [red.] Tomasz Stempowski, Piotr Grabarczyk, C.H. Beck 2009 [współautorzy:] A. Dobrzyn, R. Król
 • - Raport mniejszości, [w:] “Prawo w filmie”, [red.] Tomasz Stempowski, Piotr Grabarczyk, C.H. Beck 2009 [współautor:] K. Zeidler

Opracowania encyklopedyczne:
 • - Etyka a retoryka [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Kłamstwo [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] K. Zeidler
 • - Prawda [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] K. Zeidler
 • - Replika [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Retorsio argumenti [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] K. Zeidler
 • - Retoryka a zasady postępowania karnego [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] J. Masiak
 • - Sąd [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] M. Wójciuk
 • - Taktyka [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Toposy prawnicze [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Etyka muzealnicza [w:] “Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć”, [red.] K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009
 • - ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów) [w:] “Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć”, [red.] K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009

Apl. adw. Monika Wójciuk

Publikacje książkowe:
 • - Internet a prawo jednostki — uwagi o dysfunkcjonalności prawa [w:] “Media Biznes Kultura”, Wyd. “Marpress”, Gdańsk 2011, [współautor:] P. Sut
 • - Nowe prawo własności w Chińskiej Republice Ludowej [w:] “Chiny w oczach Polaków”, [red.] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • - Czy istnieje kontratyp newsa [w:] “News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku”, [red.] M. Palczewski, M. Worsowicz, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010

Artykuły naukowe:
 • - CNN effect jako narzędzie oddziaływania na masowego odbiorcę, “Forum Artis Rhetoricae. Retoryka w mediach”, 2010

Artykuły popularnonaukowe:
 • - Twarde gwoździe, czyli alternatywna teoria dowodów, “Gazeta Sądowa” 2007/10
 • - Pierwsza poprawka do Konstytucji, “Gazeta Sądowa” 2006/11-12

Opracowania encyklopedyczne:
 • - Emocje [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] P. Sut
 • - Media [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] P. Sut
 • - Mowy rodzaje [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Otoczenie [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] M. Glanc
 • - Patos [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Publiczność [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] P. Sut
 • - Retoryka współczesna [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Sąd [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, [współautor:] P. Rybiński
 • - Sofizmat [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010
 • - Toposy [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010

Sprawozdania:
 • - Konferencja Retoryka prawnicza — teoria i praktyka. Gdańsk 24 marca 2010, “Palestra” 2010/3, [współautor:] M. Glanc

APL. ADW. EWELINA KOSZEL

Opracowania encyklopedyczne:
 • - Tropy retoryczne [w:] “Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć”, [red.] P. Rybiński, K. Zeidler, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010